KF - Livsmedelshygien

LIVSMEDELSHYGIEN

Det här är en utbildningsfilm för dig som är ägarombud, eller annan förtroendevald, inom KF och konsumentföreningarna. Filmen beskriver vad du får bjuda på, och vad du inte får bjuda på, i butik. Syftet med filmen är dels att du ska känna dig trygg med det du bjuder på, men också att vi ser till att medlemmar och kunder får säkra smakprover när du gör en aktivitet i butiken.

Efter att du har sett filmen ska du svara på några frågor, det är först efter det som du får ett klartecken för att få bjuda på något ätbart i butiken. Din förening kommer att berätta mer för dig om detta och det är också av din förening som du får frågorna som ska besvaras.

Kontakt till din förening hittar du här: https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/

Mer ur Utbildning