Kampen mot svenska kärnvapen

Kvinnor för freds seminarieserie om kvinnliga fredskämpar och vad vi kan lära av dem, fortsätter med att Maj Britt Theorin, tidigare FN-ambassadör och riksdagsledamot (S) berättar om hur det under 1950- och 60-talen i Sverige fanns planer på svenska kärnvapen. Det handlar bland annat om Alva Myrdal och Inga Thorsson som arbetade inom det politiska systemet mot svenska kärnvapen och för internationell nedrustning. De representerade Sverige i nedrustningsförhandlingarna i Génève.
Utifrån sina erfarenheter skrev Alva Myrdal ”Spelet om nedrustning”. Inga Thorsson gjorde en utredning som presenterades i betänkandet ”Med sikte på nedrustning – Omställning från militär till civil produktion i Sverige”.

Mer ur Föreläsningar