JOINA Del 2

Vem är egentligen en förening i sociala medier? Jag, vi, den?

Debattprogram om sociala medier.

Deltagare: Bodil Helldén, verksamhetsledare UNGiKÖR,
Sveriges Barn- och Ungdomskörorganisation,
Martina Anlér, förbundsordförande Röda Korsets Ungdomsförbund, Rodolfo Alvarez, grundare av Molto
och Davor Radic, visuell strategy XLNT Communication

Programledare: Jennie Larsson

Ett program från Kontaktnätet med stöd från Ungdomsstyrelsen

Se mer från Öppna Kanalen i Göteborg här: http://www.oppnakanalengoteborg.se/

Mer ur Kultur/Musik