JOINA Del 1

När, var och hur ska en förening synas i sociala medier?

Debatprogram om sociala medier.

Deltagare: Andreas Sollén, kommunikatör KulturUngdom,
Tobias Landén, förbundsstyrelseledamot Sverok,
Luis Gonzalez, ordförande 331 Wernamo
och Annika Ljungberg, kommunikationsstrateg, XLNT Communication
Programledare: Jennie Larsson
Ett program från Kontaktnätet med stöd från Ungdomsstyrelsen

Se mer från Öppna Kanalen i Göteborg här: http://www.oppnakanalengoteborg.se/

Mer ur Kultur/Musik