Inte en främling

2014 inledde Teskedsorden "Inte en främling" – en serie personliga berättelser och funderingar kring ämnen som identitet och diskriminering, homofobi, antiromism, rasism etc.

Ett nytt bidrag presenterades varje vecka under hela året. Under 2015 kommer vi att lägga ut en text i månaden.
Inte en främling lyfter fram kända personer som har erfarenhet av utanförskap och ger dem en plattform att berätta sin historia.

Läs mer om projektet på: http://inteenframling.se/about/

ABF Play har av Camilla Nagler, Generalsekreterare, Teskedsordern fått tillstånd att sprida filmerna 2015-03-24

Tips: Det går utmärkt att starta läscirklar med boken "Inte en främling som studiematerial eller göra liknande porträtt i en filmcirkel!

Mer ur Community Media