Intagnas rätt till rum för visioner

Syftet med visionsrum är att ge kriminalvårdsklienter möjlighet att själva planera för sin frigivning. Det bidrar till att bryta isoleringen. Idag saknar 34 anstalter, 27 häkten och 28 frivårdskontor visionsrum – varför är det så?

Medverkande: JENNY ÖGREN, Förbundsordförande, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. PETER SÖDERLUND, Ordförande, X-CONS. MARTIN HÖÖG, kriminalvårdsinspektör samt handläggare i generaldirektörens stab, Kriminalvården.

Mer ur Föreläsningar