Inkluderande E-sport

Inkluderande e-sport är ett projekt mellan Goodgame, ABF, Unga Örnar och Svenska E-sportföreningen. Projektet syftar till att öka tjejers delaktighet inom e-sporten. Vi har tagit fram ett diskussionsmaterial som kan laddas ned som PDF på http://webbutik.abf.se/inkluderande-e-sport Filmen är inspelad på Birdiefestivalen i Uppsala 2015.

Mer ur ABF-kanalen