Hyresgästföreningen - Framtidsprogrammet del 1 - Vad är Framtidsprogrammet

"Under hösten kommer en rad korta 'tv-program' att sändas här på vår YouTube-kanal. Vi kallar serien för Framtidsprogrammet och tar upp aktuella frågor som blir viktiga i framtidens bostadsbyggande och boende."

Programledare är Vanna Rosenberg.

Av Hyresgästföreningen

Läs mer på www.hyresgästföreningen.se

Se fler filmer från Hyresgästföreningen på:

https://www.youtube.com/user/Hyresgastforeningen

Mer ur Föreläsningar