Hur svårt kan det vara? - att arbeta med asylsökande

HUR SVÅRT SKA DET VA´?

Varje dag, i hela landet kommer tusentals asylsökande till ABF för att lära sig svenska och få samhällsorientering.

Mer ur ABF-kanalen