Hur ser en hållbar värld ut?

Den ekonomiska tillväxten som våra samhällen styrs av är livsfarlig och kräver billiga råvaror och arbetskraft. Detta leder till ekonomiska kriser, miljöproblem och katastrofer. Vi tvingas utnyttja fattiga länders människor att arbeta som våra slavar nästan gratis. Länder skuldsätter sig för att köpa den fossila energi som utvinns på ett allt mer energikrävande och dyrare sätt. Det måste finnas andra sätt värda att prövas? Har vi någon beredskap och hur ska den se ut?

Martin Saar, civilekonom, författare, debattör samt ordförande i ASPO Sverige. Han har tidigare varit verksam på Stockholm stads miljöförvaltning, Sveriges Television och har jobbat med energi, utsläpp och omställningsfrågor.

Oscar Kjellberg är agronom, ekonom, debattör och aktivist. Han har tidigare varit lantbrukare och VD för JAK Medlemsbank.

Folke Tersman, professor i filosofi och författare till boken Tillsammans

Moderator: Lina Hjort, Klimataktion

Mer ur Föreläsningar