Hur kan vi demokratisera vår sjukvård? Del 2

- Kristen Dalby (Fagforbundet i Norge) om modellkommunmetodiken.

Ett seminarium om hur erfarenheter från Skottland och Norge kan vara till hjälp när vi organiserar om vår sjukvård så att personal får verkligt inflytande och patienten kommer i centrum igen.
Arrangörer: Nätverket för Gemensam Välfärd, LO Malmö och ABF Malmö.

Mer ur Föreläsningar