Hur kan vi demokratisera vår sjukvård? Del 1

- August Nilsson och Gunilla Andersson från Nätverket för Gemensam Välfärd hälsar välkomna.

- Asbjörn Wahl (For Velferdsstaten i Norge) om New Public Management och hur Skottland lämnade det.

- Eli Berg (läkare och aktiv i Helsetjenesteaksjonen i Norge) om norska läkares förslag att organisera sjukvården.

Ett seminarium om hur erfarenheter från Skottland och Norge kan vara till hjälp när vi organiserar om vår sjukvård så att personal får verkligt inflytande och patienten kommer i centrum igen.
Arrangörer: Nätverket för Gemensam Välfärd, LO Malmö och ABF Malmö.

Mer ur Föreläsningar