Helén Petterssons tal - IFWEA General Conference 2015

Sue Sherman (president IFWEA) öppnar IFWEA General Conference 2015.
Därefter Helén Petterssons (ABFs förbundsordförandes) invigningstal.

Mer ur ABF-kanalen