Göthenburgo - Var med!

TV av göteborgarna, för göteborgarna. Hör av dig till gothenburgo@gmail.com om du vill göra ett inslag åt oss - du får vara reporter så filmar vi. Premiär våren 2014.
PUBLIC SERVICE + PUBLIC ACCESS = PUBLIC SUCCESS.

Mer info om föreningen Göthenburgo: http://www.gbgo.se/

Mer info om ABF Media i Göteborg www.abfmedia.se

Mer ur Community Media