Göthenburgo - avsnitt 3

Mer info om avsnitt tre inom kort

Göthenburgo är en förening som sänder på Öppna Kanalen i Göteborg och på sin egen hemsida:

http://www.gbgo.se/avsnitt.html

Göthenburgo har ABF som studieförbund!

Utbilda din egen redaktion i studiecirkelform! Kontakta din ABF avdelning www.abf.se

Sänd på Öppna Kanalen! http://www.oppnakanalengoteborg.se/

Mer ur Community Media