Göthenburgo - avsnitt 2

I andra avsnittet:

Med bland annat Shari i Sthlm och i lilla London, nyinspelat från GBG Nebraska, Damirs Bräckeliga poesi, Mustafs Odemokratiska krafter, Sophia Westers vy, Parvins Centralstation, och sist men inte minst; Kontrollanterna.

Göthenburgo är en förening som sänder på Öppna Kanalen i Göteborg och på sin egen hemsida:

http://www.gbgo.se/avsnitt.html

Göthenburgo har ABF som studieförbund!

Utbilda din egen redaktion i studiecirkelform! Kontakta din ABF avdelning www.abf.se

Sänd på Öppna Kanalen! http://www.oppnakanalengoteborg.se/

Mer ur Community Media