Förbundet Rörelsehindrades eftervalsanalys

Valet är avgjort och Socialdemokraterna och Miljöpartiet tar över regeringsmakten med Vänsterpartiet som stödparti i riksdagen. Representanter för partierna svarar i denna eftervalsanalys på frågor om vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska uppnå jämlika levnadsvillkor med övriga medborgare i Sverige

Vad händer nu? Vilka konkreta reformer, som leder till förbättrade villkor för personer med funktionsnedsättningar kan vi förvänta under innevarande mandatperiod? Hur ser den politiska agendan ut? Kommer vi att få se förverkligande av en förstärkt diskrimineringslag utan begränsande undantag? Kommer urholkningen av rätten till personlig assistans att stoppas? Med flera frågor om vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska uppnå jämlika levnadsvillkor med övriga medborgare i dagens Sverige.

Seminariet har formen av hearing, det vill säga skarpa frågor med krav på konkreta svar.

Arrangör:Förbundet Rörelsehindrade

Mer ur Föreläsningar