Förändringen - Uppsala 2015

Ett panelsamtal om mötesplatser och arenor
för kultur i Uppsalas innerstad.

Medverkande:

Liv Lewis Elvander | F.d. arrangör
Natasha Danberg | Köttinspektionen
Per Sundgren | Cyklopen
Peter Gustavsson | Ordf. Kulturnämnden Uppsala

Moderator:

Sverker Åslund

Panelsamtalet är en del av FÖRÄNDRINGEN, ABF:s återkommande program för att belysa och problematisera kopplingen mellan kultur och politik.

Mer ur Föreläsningar