Folkbildningen – demokratins försvarare?

De sammanhållande krafterna behövs mer än någonsin. Behöver Sverige en ny folkbildningssatsning? Hur kan studieförbunden bidra till att motverka faktaresistens och stärka människors förmåga till källkritik? Hur vi kan stärka det sociala kitt i samhället som folkbildningen och föreningslivet utgör?

Medverkande:
MARIA GRANER, Generalsekreterare, Folkbildningsrådet
MONICA WIDMAN LUNDMARK, Förbundssekreterare, ABF

Moderator:
ZAYNAB OUAHABI, ABF

Mer ur Föreläsningar