Fattig bonddräng - Röda adventskalendern

Fattig bonddräng (George Riedel/Astrid Lindgren). Tolkad av Erling, Albin och Lydia

Sjung med på sidan 138-139 i Röda sångboken!

1911 skrev Joe Hill textraden ”You will eat, by and by – in that glorious land in the sky”. De religiösa samfunden har, trots vissa närmanden till humanitära handlingar – i form av soppkök etc, matat massorna ur samma skål som reaktionärerna.
Att frälsningen ska ske OVANFÖR jord är något som arbetarklassen, i alla fall den som är värd att bära namnet, måste finna lika skrattretande som samtidens tankar om konkurens.
Tillskillnad från den Lutherska trosläran om ”nåden allena” så tror vi att människan har en förmåga att frälsa sig själv, genom kamp, bildning och kultur. Detta är något som är minst lika vikigt att påpeka som själva framförandet av visan. Drängen, i denna visa Alfred, måste upplysas om sina missförhållanden, men samtidigt, också visas en väg bort från exploateringen, oavsett om det kommer från feodal-herrar eller kapitalister, och som istället leder mot den kollektiva kraften, solidaritet och värdighet.
/ Albin, Erling & Lydia

Mer ur Kultur/Musik