Fata Morgana - Frame

Fata Morgana

(03:25) Av Emma Axberg och
Stefan Anthony Cui

"Jag drömde en så… underlig dröm
häromnatten. En drömbild av en
högst verklig vardag"

Visas med tillstånd av Frame filmfestival 2016: http://www.kulturivast.se/frame

Mer ur Film