Ett läslyft för Sverige - från ord till handling

Litteraturutredningen visar på sjunkande läsförståelse och förstärkta klassmönster i läsande i stort. Vi vet att barns och vuxnas läsande hänger samman och att uppsökande verksamhet riktad till läsovana grupper har stor betydelse. Vad kan stat, kommun och civilsamhälle göra?

Medverkande:
Gunilla Carlsson, (s) Kulturutskottet
Helén Pettersson, förbundsordförande ABF
Niclas Lindberg, generalsekreterare Svensk Biblioteksförening
Peter Gustavsson, kulturpolitiskt ansvarig ABF

Mer ur Föreläsningar