Ett läslyft för Sverige

I en levande demokrati har alla tillgång till språket - för att kunna läsa, tala och påverka sitt samhälle. Idag växer läsklyftan, samtidigt som mycket av det uppsökande läsfrämjande arbetet nedrustats. Detta hotar Sverige som kunskapsnation. Vad kan stat, kommuner och folkrörelser göra för att skapa det läsande landet? Medverkande: Kjell Hanseklint, IF Metall, Skellefteå, Tomas Lidman, ordförande Litteraturutredningen, Lena Kallenberg, Sveriges Författarförbund, Torbjörn Lundgren, Dyslexiförbundet. Samtalsledare: Peter Gustavsson, kulturpolitiskt ansvarig ABF

Mer ur Föreläsningar