Ebba Witt Brattström talar om skrivandet och litteraturen

Ebba Witt Brattström talar om skrivandet, om litteraturen. Om att gestalta livets universella svårigheter genom skönlitteraturen.

Samtalsledare: Sonja Schwarzenberger, journalist och Arena opinion

Mer ur ABF-kanalen