Ditt hem är din borg (Försök inte lura mig. Del 2.)

Försök inte lura mig. Del 2. Ditt hem är din borg

”Ditt hem är din borg” tar upp tips och råd för att förebygga stöld och bedrägeri som sker i hemmet.

---
Nu finns detta i media mycket uppmärksammade materialet ”Försök inte lura mig” som handlar om bedrägerier mot äldre att ladda ner på (PRO) Intranätet/(ABF) webbutiken. Materialet är framtaget av PRO, SPF Seniorerna, Brottsofferjouren och Polisen i samverkan.

http://webbutik.abf.se/pro

Materialet är mycket instruktivt vilket gör att en grupp kan starta utan att ledaren måste ha några förkunskaper i ämnet. Det är byggt på tre träffar med tre olika delar samt en handledning för de olika delarna.

De tre delarna:

”Var på din vakt” handlar om att förebygga stöld och bedrägeri som sker i offentlig miljö.

”Ditt hem är din borg” tar upp tips och råd för att förebygga stöld och bedrägeri som sker i hemmet.

”Syna bluffen” ger tips och råd för att förebygga bedrägerier där någon försöker lura dit att lämna känsliga uppgifter eller sälja en vara eller tjänst till dig.

Det finns en dramatiserad film till varje avsnitt. Dem finner du på www.abfplay.se

Mer ur ABF-kanalen