Att skildra klass på teaterscenen del 1

Teater Fryshuset står för en annan typ av klasskildring än den etablerade teaterscenen, de är en sakfrågepolitisk teater som står på ungdomarnas sida. De talar om vanmakt och utanförskap, hopplöshet och misstro mot polis, myndigheter och samhälle. De ställer frågor med komplicerde svar; Hur har det blivit så? Teater Fryshuset har tidigare gjort succén Topboy, en huliganberättelse som visar hur våldet blir en drog, med en ofrånkomlig baksmälla.”Förorten brinner” är en pjäs om ungdomars utanförskap och flykten in i en destruktiv livsstil.
Ulf Stenberg och Emil Rosén är grundarna och konstnärliga ledarna. De kommer att berätta om den konstnärliga processen att skildra det som är i skuggan, vad ville de få ut och vad har reaktionerna blivit? Vilken funktion tycker de att Teater Fryshuset har att fylla i ett segregerat klassamhälle? Från Amalthea socialistiska litteraturfestival 2013.

Mer ur Kultur/Musik