Att leva idén

Att leva idén

Hösten 2014 antog Socialdemokraternas VU en ledarskapsidé och Partistyrelsens kansli arbetade fram en studiehandledning på uppdrag av studiekommittén. Denna ledarskapssyn är
en viktig del i partiets utbildning för alla sina förtroendevalda.

Medverkande:

Tomas Eneroth, Riksdagens gruppsledare (S)
Lawen Redar, Riksdagsledamot (S)
Barbro Mellberg, Konsult på utvecklingsfrågor i idébärande organisationer.

Moderator:

Thomas Fridh Studieombudsman ABF Västerbotten

Socialdemokraternas partikongress 2015

Mer ur Föreläsningar