Århus Global media - La Noche Latina - Marina Ocampo

ABF (Play) har startat ett utbytessamarbete med Århus Global media som bland annat driver public access-kanalen Indvandrer TV Østjylland.

Vi kommer då och då visa några inslag som visas med tillstånd av Århus global media. Inslagen är på danska. Ha det dejligt.

Läs mer om Århus global media:

http://www.aarhusglobalmedia.dk

Mer ur Community Media