Arbetskristiskt forum: Arbetet och själadöden

Roland Paulsen, doktorand i sociologi och författare till boken Arbetssamhället – hur arbetet överlevde teknologin.
Kallar Sverige för arbetsfanatiskt och skärskådar lönearbetets roll genom tiderna, från antiken till dagens arbetslinje. Från arbetskritiskt forum 2013.

Mer ur Föreläsningar