Arbetet i framtiden (Uppdrag - Framtid)

Framtid. Arbetet i framtiden

Ny teknik, digitalisering, robotisering och nya organisationsformer
kommer att påverka efterfrågan på arbetskraft både på kort och lång sikt. Globalisering och teknisk utveckling medför att många arbetsuppgifter blir flyttbara över gränserna. Hur ser framtidens arbetsmarknad ut? Vilka villkor, utmaningar och möjligheter för målen för hög sysselsättning, låg arbetslöshet och ett hållbart arbetsliv med
sig? Hur ser välfärdens roll för jobben och inkomstfördelningens utveckling ut? Vad ser konsekvenserna samt möjligheterna ut för företagande i Sverige?

Medverkande:

Framtidsminister Kristina Persson,
Annelie Nordström, ordf. Kommunal samt ordförande för framtidsgruppen ”Arbetet i framtiden”
och Raimo Pärssinen (S), ordf. för Arbetsmarknadsutskottet
samt Anders Nylander, Divisionschef Discrete Automation and Motion ABB

Moderator:

Malin Hanson, ansvarig redaktör för Tvärdrag. Arrangör: Partistyrelsen

Socialdemokraternas partikongress 2015 / Seminarier

Mer ur Föreläsningar