Anneli Jordahl - Som hundarna i Lafayette Park

Anneli Jordahls nya roman Som hundarna i Lafayette Park handlar om att bli så stark att man förmår vara delaktig i det som sker och att inte vara ensam i världen om en dröm om upprättelse. Medborgarrättsrörelsens historia är långt ifrån avslutad.

Samtalsledare: Maria Carlsson, ABF

Mer ur ABF-kanalen