Andrea - Hur du identifierar dig med ett objekt utan självobjektifiering - En guide i fyra delar

Andrea - Hur du identifierar dig med ett objekt utan självobjektifiering

– en guide i fyra delar, (05:15) regi: Malin Sternesjö
3:e pris Tungvikt
En guide baserad på en fiktiv teori om hur en identifierar sig med ett föremål utan att objektifiera sig själv.

Frame är en årlig kortfilmfestival, tävling och mötesplats för filmare och filmintresserade i Västra Götaland. Festivalen arrangeras av Kultur i Väst med många samarbetsparter. Nästa Frame hålls 23 april 2016 i Göteborg. www.frame.nu

Mer ur Kultur/Musik