Amandla (svensk version)

En film om engagemang och aktivism i Sydafrika gjord av tre elever på Färnebo folkhögskola i Göteborg. Kursen hette Reportage Sydafrika.

Reportage Sydafrika genomfördes i samarbete med ABF, Afrikagrupperna och Färnebo Fhsk filial i Göteborg.

Mer ur Community Media