Allergisk mot förskolan? Inledning

Innan föreläsningen om inomhusmiljö berättar Marina Jonsson och Gunnel Emenius fakta om astma, allergi och barn, och hur de jobbar med frågan.

Marina Jonsson, barnallergisjuksköterska, allergisamordnare, Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting och doktorand på Karolinska Institutet
Gunnel Emenius, miljöhygieniker och expert inom inomhusmiljö, Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting och forskare vid Karolinska Institutet.

Föreläsningsserien är ett samarbete mellan Astma- och Allergiföreningen i Stockholm och ABF Stockholm med stöd från Astma- och Allergiförbundet och Barnallergiårets samarbetspartners.

Mer ur Föreläsningar