Allergisk mot förskolan?

Hur kan vi hjälpa barn med astma och allergi i skolan? Vilken roll spelar inomhusmiljön? Hur kan inomhusmiljön förbättras, såväl i skolan som hemma?

Föreläsare är Marina Jonsson, barnallergisjuksköterska, allergisamordnare, Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting och doktorand på Karolinska Institutet samt Gunnel Emenius, miljöhygieniker och expert inom inomhusmiljö, Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting och forskare vid Karolinska Institutet.

Föreläsningsserien är ett samarbete mellan Astma- och Allergiföreningen i Stockholm och ABF Stockholm med stöd från Astma- och Allergiförbundet och Barnallergiårets samarbetspartners.

Mer ur Föreläsningar