Afrika – Om kvinnor som utvecklingsbärare och kampen mot sexuellt våld i krig och konflikter

Kvinnor har en särskild ställning och roll i Afrika för att skapa utveckling och lyfta kontinenten från fattigdom samt för att gå i spetsen för konfliktlösning i krigs- och krishärdar. Situationen i Afrika är ännu idag en direkt följd av kontinentens koloniala förflutna och den starka rasdiskriminering som tidigare utövats. Medv: Margot Wallström, tidigare FNs rapportör om kvinnovåld i Kongo, f d EU-kommissionär, statsråd m m, Beatrice Kindembe, Afrosvenskarnas riksförbund, Mikael Leyi, handläggare för Sydafrika och Zimbabwe, Olof Palmes Internationella Center, Carin Norberg, till nyligen chef för Nordiska Afrikainstitutet, samtalsledare. Samarr: Olof Palmes Internationella Center, Afrosvenskarnas riksförbund och Röda korset.

Mer ur Föreläsningar