Afghanistankriget – fredsbevarande insats som blev krigförande

Afghanistankriget – fredsbevarande insats som blev krigförande

Medverkande: Tone Tingsgård, tidigare riksdagsledamoten och medlem i försvarsutskottet och Pierre Schori, Sveriges FN-ambassadör 2000–2004

Videoupptagning från ABF-huset i Shlm (den 4 april).

BAKGRUND

Efter 11 september 2001 beslutade svenska regeringen om en kortvarig svensk fredsbevarande insats i Afghanistan som sedan utökats och från 2007-2008 blivit krigförande.

Pierre Schori tillhör dem som kritiserat insatsen och bland annat hänvisat till att socialdemokratiska partikongressen 2013 beställde en s k Vitbok i frågan.

Regeringen har i stället tillsatt en oberoende granskningskommitté och utsåg enmansutredare, Tone Tingsgård – tidigare riksdagsledamot och vice ordförande i riksdagens försvarsutskott som själv suttit med i riksdagen och tagit besluten om Sveriges deltagande i kriget.

Drygt 9 000 svenska soldater har deltagit i den svenska militära insatsen

Utredningen, som ska utvärdera den svenska insatsen i Afghanistan 2002-2014, ska redovisas senast den 30 november 2016

Samtalsledare: Gunnar Lassinantti

Mer ur Föreläsningar