ABF Örebro län - Välkommen hit!

ABF Örebro län började redan under 2010 att erbjuda studiecirklar i svenska och samhällskunskap för människor som sökt asyl. Januari 2012 tog styrelsen för ABF Örebro län beslut att göra an annan värld möjlig för alla oavsett om de har personnummer eller ej.

Se mer från ABF Örebro på:
https://www.youtube.com/channel/UCnQuMu8EbtIw5d7t5uv7o8g

Mer ur Community Media