ABF Forum - Behövs ABF om 20 år?

ABF Forum för cirkelledare

4 dec 2015 genomfördes ett webbinar eller ‪#‎ABFforum‬ live. Syftet är att ge cirkelledarna i hela landet en särskild möjlighet att delta i ett samtal om ABFs framtid och utmaningar på tema "Behövs ABF om 20år?".

Panel:
Somar Al-Naher
Stina Oscarson
Jörgen Hammarin
och ABFs Peter Gustavsson leder programmet.

I anslutning till webbinaret öppnades en länk för alla som ville komma med synpunkter på ABFs idéprogram som är på remiss.

Länk till sändningen skickades med veckoinfo och många var med live

Mer ur ABF-kanalen