ABF, folkbildningen och framtiden

Ett samtal mellan Erik Amnå, professor i statsvetenskap och huvudsekreterare för den nya folkbildningsutredningen tillika ordförande i Bilda, och Annika Nilsson, ABFs förbundssekreterare och ordförande i Folkbildningsförbundet, under ledning av Bengt Göransson, folkbildare

Mer ur ABF-kanalen